--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Thực trạng nguy cơ căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng tại bệnh viện nhi trung ương năm 2022: Điều dưỡng nhi khoa
Tác giả Nguyễn Thị Thanh
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
CK.0000790Còn trong khokho chuyên khoaSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 257 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3649.666; Fax: 0350.363.8184; Email: dieuduong@ndun.edu.vn