--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Thực trạng kiến thức chăm sóc dự phòng viêm phổi ở trẻ có thở máy tại một số khoa lâm sàng bệnh viện nhi Quảng Ninh: Điều dưỡng nhi khoa
Tác giả Phạm Văn Võ
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 257 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3649.666; Fax: 0350.363.8184; Email: dieuduong@ndun.edu.vn