--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Thực trạng rối loạn giấc ngủ ở người bệnh ung thư đang điều trị tại khoa xạ trị -xạ phẫu viên ung thư Bệnh viện trung ương Quân đội 108: Điều dưỡng nội khó
Tác giả Nguyễn Đình Văn
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
CK.0000850Còn trong khokho chuyên khoaSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 257 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3649.666; Fax: 0350.363.8184; Email: dieuduong@ndun.edu.vn