--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh suy tim mãn tính của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc: Điều dưỡng nội người lớn
Tác giả Nguyễn Thị Trọng Nghĩa
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
CK.0000878Còn trong khokho chuyên khoaSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 257 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3649.666; Fax: 0350.363.8184; Email: dieuduong@ndun.edu.vn