--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Thực trạng tuân thủ quy trình đặt catheter tĩnh mạch trung tâm từ tĩnh mạch ngoại vi của điều dưỡng tại bệnh viện nhi trung ương: Điều dưỡng nhi khoa
Tác giả Nguyễn Thị Hải Yến
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
CK.0000802Còn trong khokho chuyên khoaSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 257 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3649.666; Fax: 0350.363.8184; Email: dieuduong@ndun.edu.vn