DANH SÁCH SÁCH MỚI
Nhan đềTác giảNơi XBNhà XBNăm XB
Tạp chí y học Việt Nam tập 529 số 1 tháng 8 năm 2023Tổng hội y học Việt NamH. 2023
Tạp chí Y học Việt Nam tập 529 số 1B tháng 8 năm 2023Tổng hội y học Việt NamH.Tổng hội y học Việt Nam2023
Tạp chí y học Việt Nam tập 530 số 1 tháng 9 năm 2023Tổng hội y học Việt NamH.Tổng hội y học Việt Nam2023
Tạp chí Y học Viêt Nam tập 530 số 1B tháng 9 năm 2023Tổng hội y học Việt NamH.Tổng hội y học Việt Nam2023
Tạp chí y học Việt Nam tập 531 số 1 tháng 10 năm 2023Tổng hội y học Việt NamH.Tổng hội y học Việt Nam2023
Tạp chí Y học Việt Nam tập 531 số 1B tháng 19 năm 2023Tổng hội y học Việt NamH.Tổng hội y học Việt Nam2023
Tạp chí Y học Việt Nam tập 529 số 2 tháng 8 năm 2023Tổng hội y học Việt NamH.Tổng hội y học Việt Nam2023
Tạp chí y học Việt Nam tập 530 số 2 tháng 9 năm 2023Tổng hội y học Việt NamH.Tổng hội y học Việt Nam2023
Tạp chí Y học Việt Nam tập 531 số 2 tháng 10 năm 2023Tổng hội y học Việt NamH.Tổng hội y học Việt Nam2023
Tạp chí Nghiên cứu y học tập 169 số 8 tháng 9 năm 2023Trường Đại học Y Hà Nội.Trường Đại học Y Hà Nội2023
Tạp chí Nghiên cứu y học tập 168, số 07 tháng 8 năm 2023Trường Đại học Y Hà NộiH.Trường Đại học Y Hà Nội2023
Giáo trình dinh dưỡng lâm sàngLê Danh TuyênH.Giáo dục Việt Nam2023
Giáo trình dinh dưỡng cơ sởTrần Thị Thúy NgaH.Giáo dục Việt Nam2023
Quản lý hộ sinhTrường Đại học điều dưỡng nam Định Trường Đại học điều dưỡng nam định2020
Điều dưỡng truyền nhiễmTrường Đại học điều dưỡng nam Định Trường Đại học điều dưỡng nam định2020
Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyềnTrường Đại học điều dưỡng nam định Trường Đại học điều dưỡng nam định2020
1
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 257 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3649.666; Fax: 0350.363.8184; Email: dieuduong@ndun.edu.vn