DANH SÁCH SÁCH MỚI
Nhan đềTác giảNơi XBNhà XBNăm XB
Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam số 41 năm 2024Hội Điều dưỡng Việt NamH.Hội Điều dưỡng Việt Nam2024
Tạp chí y học Việt Nam tập 532 tháng 11 số 1B năm 2023Tổng hội Y học Việt NamH.Tổng hội Y học Việt Nam2023
Tạp chí y học Việt Nam tập 532 tháng 11 số 1 năm 2023Tổng hội Y học Việt NamH.Tổng hội Y học Việt Nam2023
Tạp chí Y học Việt Nam tập 532 tháng 11 số 2 năm 2023Tổng hội Y học Việt NamH.Tổng hội Y học Việt Nam2023
Tạp chí Y học Việt Nam tập 533 tháng 12 số 2 năm 2023Tổng hội Y học Việt NamH.Tổng hội Y học Việt Nam2023
Tạp chí Y học Việt Nam tập 533 số 1 tháng 12 năm 2023Tổng hội Y học Việt NamH.Tổng hội Y học Việt Nam2023
Tạp chí Y học Việt Nam tập 533 số 1B tháng 12 năm 2023Tổng hội Y học Việt NamH.Tổng hội Y học Việt Nam2023
Tạp chí Nghiên cứu y học tập 170 số 9 tháng 10 năm 2023Trường Đại học Y Hà NộiH.Trường Đại học Y Hà Nội2023
Tạp chí Nghiên cứu y học tập 171 số 10 tháng 11 năm 2023Trường Đại học Y Hà NộiH.Trường Đại học Y Hà Nội2023
Tạp chí Y dược lâm sàng 108 tập 18 số 2 năm 2023Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108H.Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 1082023
Tạp chí y dược lâm sàng 108 tập 18 số 3 năm 2023Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108H.Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 1082023
Tạp chí Y dược lâm sàng 108Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108H.Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 1082023
Tạp chí Y dược lâm sàng 108 tập 18 số 1 năm 2023Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108H.Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 1082023
Tạp chí Y dược lâm sàng 108 tập 18 số 5 năm 2023Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108H.Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 1082023
Tạp chí Y dược lâm sàng 108 tập 18 số 4 năm 2023Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108H.Viện Nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 1082023
Vi sinh y họcLê Thanh TùngH.Giáo dục Việt Nam2024
Xác suất thống kêLê Thanh TùngH.Giáo dục Việt Nam2024
Sinh lý bệnh miễn dịchLê Thanh TùngH.Giáo dục Việt Nam2024
Điều dưỡng sản phụ khoaLê Thanh TùngH.Giáo dục Việt Nam2024
Điều dưỡng nhi khoa tập 2Lê Thanh TùngH.Giáo dục Việt Nam2024
Điều dưỡng nhi khoa tập 1Vũ Văn ThànhH.Giáo dục Việt Nam2024
Điều dưỡng nội khoaNgô Huy HoàngH.Giáo dục Việt Nam2024
Chăm sóc sức khỏe tâm thầnTrương Tuấn AnhH.Giáo dục Việt Nam2024
Thực hành điều dưỡng dựa vào bằng chứngLê Thanh TùngH.Giáo dục Việt Nam2024
Phương pháp giảng dạy điều dưỡngLê Thanh TùngH.Giáo dục Việt Nam2024
Chăm sóc người bệnh nội khoaNgô Huy HoàngH.Giáo dục Việt Nam2024
Nghiên cứu khoa họcNgô Huy HoàngH.Giáo dục Việt Nam2024
Sinh lý họcĐinh Quốc BảoH.Giáo dục Việt Nam2024
Giải phẫu họcLê Thanh TùngH.Giáo dục Việt Nam2024
Tạp chí Khoa học Điều dưỡng tập 6 số 4 năm 2023Trường Đại học Điều dưỡng Nam ĐịnhNam Định 2023
1 2
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 257 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3649.666; Fax: 0350.363.8184; Email: dieuduong@ndun.edu.vn