--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Thực trạng kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện 74 trung ương năm 2022: Điều dưỡng nội người lớn
Tác giả Bùi Thị Mai Hương
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
CK.0000879Còn trong khokho chuyên khoaSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 257 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3649.666; Fax: 0350.363.8184; Email: dieuduong@ndun.edu.vn