--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Thực trạng và một giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giảm đau cho người bệnh ung thư tại khoa ung bướu bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam: Điều dưỡng nội khoa
Tác giả Kiều Thị Lan Anh
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
CK.0000870Còn trong khokho chuyên khoaSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 257 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3649.666; Fax: 0350.363.8184; Email: dieuduong@ndun.edu.vn