--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Thực trạng kiến thức về tuân thủ điều trị của người bệnh vảy nến điều trị tại trung tâm da liễu dị ứng bệnh viện trung ương Quân đội 108: Điều dưỡng nội khoa
Tác giả Nguyễn Thanh Hà
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
CK.0000845Còn trong khokho chuyên khoaSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 257 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3649.666; Fax: 0350.363.8184; Email: dieuduong@ndun.edu.vn