--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Thực trạnh kiến thức về chế dộ ăn của người bệnh xơ gan điều trị tại viện điều trị các bệnh tiêu hoá bệnh viện trung ương Quân đội 108 năm 2022: Điều dưỡng nội khoa
Tác giả Nguyễn Danh Anh
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
CK.0000849Còn trong khokho chuyên khoaSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 257 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3649.666; Fax: 0350.363.8184; Email: dieuduong@ndun.edu.vn