--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh động mạch chi dưới mạn tính tại khoa tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022: Điều dưỡng nội khoa
Tác giả Hà Thị Thanh Huyền
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
CK.0000846Còn trong khokho chuyên khoa
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 257 Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3649.666; Fax: 0350.363.8184; Email: dieuduong@ndun.edu.vn